Challenge Betekenisvol onderwijs MBO

Tijdens de EduHackathonNL op 23 maart in Zwolle zijn een aantal challenges opgepakt. In een korte serie blogs zullen de opbrengsten per challenge worden gedeeld. Dit is deel 1.

Challenge Betekenisvol onderwijs MBO

De groep maakt middels een afbeelding inzichtelijk wat volgens hen veel onderwijsvormen nog steeds kenmerkt: een docent die zendt en een student die consumeert (en zelfs indut). De afbeelding is een foto van een muurschildering die te vinden is in de universiteit van Bologna. Dit is geen wenselijke situatie, stelt de groep unaniem vast. De groep bespreekt aandachtig wat volgens hen de behoeften, wensen en inspiratiebronnen van de mbo student zullen zijn. Twee studenten schuiven bij de groep aan en met hen spreken ze hun interpretaties en eerste ideeën door. Dan blijkt dat je écht inleven in de student en benoemen wat hem of haar intrinsiek motiveert, niet zo eenvoudig is. De groep benoemt dilemma’s die hierbij naar voren komen en onderzoekt hoe zij hierin staat. Gedachten worden verder geordend en gecomprimeerd tot gezamenlijke betekenisgeving.

Dit proces leidt tot de volgende essentie van de challenge: je creëert betekenisvol onderwijs door deze te laten vormgeven door de studenten zelf. De essentie bevat drie principes die het onderwijs ondersteunen en het helpt betekenisvoller te worden. Deze principes zijn gebaseerd op de collectieve wijsheid van de groep en voortgekomen uit de vraag hoe de student meer regie over zijn eigen leerproces te geven. De drie principes die het onderwijs ondersteunen zijn:

 1. Student: van consument naar producent
 2. Student krijgt meer regie over eigen leerproces
 3. Docent: rol verwordt van inhoudsdeskundige tot procesbegeleider

De drie principes zijn uitgewerkt in een aantal stappen dat de student helpt verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces, variërend van een simpele tot een meer complexe aanpak. Deze stappen staan op een daartoe in het leven geroepen website: www.langlevedezeles.nl

De stappen, hieronder weergegeven, verduidelijken en bieden voldoende houvast om het publiek uit te dagen dit lesontwerp direct in de week aansluitend op de EduHackathon uit te proberen. De groep moedigt bovendien aan ook de eigen collega’s op de school te durven vragen dit ontwerp te testen. Zo kan op basis van feedback uit de praktijk het concept steeds verder ontwikkeld en het lesontwerp steeds beter worden om dit geleidelijk uit te bouwen tot een compleet werkend concept.

Stap 1: Begin van de les (5 min.)

 • Vertel in één zin waar de les van vandaag over gaat.
 • Bevraag de klas op wat zij aan het eind van de les over dit onderwerp geleerd willen hebben?
 • Geef de instructie om in groepjes van vier 1 vraag te bedenken (1 min.).
 • Verzamel alle vragen en maak deze zichtbaar op het bord.

Stap 2: De docent geeft zijn les die hij had voorbereid, maar betrekt de student hierin

 • Doordat de docent waar mogelijk inhaakt op de vragen die op het bord staan;
 • Hierbij de studenten noemt die deze vraag hebben gesteld;
 • Doorvraagt aan de studenten of ze er nog meer over willen weten.

Stap 3: Afsluiting van de les (5 min.)

 • Vink alle vragen die tijdens de les behandeld zijn duidelijk af;
 • Benoem daarbij de behaalde leerdoelen;
 • In geval niet alle vragen beantwoord zijn, zijn er twee opties:
  1. De docent weet het antwoord en zegt dat dit de volgende les aan de orde komt
  2. De docent heeft niet direct het antwoord paraat en geeft de studenten de opdracht dit ter voorbereiding op de volgende les uit te zoeken. Hij vraagt welke hulp ze hierbij van wie nodig hebben en waar ze de informatie gaan zoeken?

Bij elke iteratie die volgt kunnen nieuwe collega’s en klassen betrokken worden, zodat ook hun feedback verkregen wordt. Dit alles kan verwerkt worden in de volgende versie van het concept en op de website www.langlevedezeles.nl

Deelnemers: Judy Siemonsma-Goud, Bertram Loth, Victor Feitsma, Thelma Stobbelaar, Johan van der Meulen, Bea Scholtens, Bas Timmermans (procesbegeleider)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.